Profil Muassis Universitas Al Ahgaff Yaman; Al Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad


Profil Muassis Universitas Al Ahgaff Yaman Al Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad

Kali ini saya ingin menukil tentang Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Mahfudz bin Muhammad Al Haddad, pendiri Universitas Al Ahgaff, tempat dimana saya menimba ilmu di Yaman yang saat ini diteruskan oleh murid beliau, yaitu Abuya Prof. Abdullah bin Muhammad Baharun.

Beliau adalah as-Sayyid Abdullah bin Mahfuz bin Muhammad bin Ibrahim al-Haddad Ba‘Alawi al-Huseini. Beliau seorang faqih yang dilahirkan pada tahun 1342 H di timur kota Dish Syarqiyah, sebuah kota di Hadramaut, Yaman. Sejak kecil beliau diasuh oleh kakeknya as-Sayyid Muhammad bin Ibrahim Al-Haddad atas inisiatif ayahnya, hingga beliau mencapai umur 14 tahun. Dari kakeknya inilah beliau mendapatkan dasar-dasar ilmu Syariat Islam, dan kemudian beliau meneruskan pendidikanya di berbagai pondok di Hadramaut, seperti Tarim dan Ghill Bawazir.

Masa muda beliau dihabiskan untuk menimba ilmu agama kepada masyaykih dan ulama-ulama besar di Yaman. Salah satu guru beliau yang paling masyhur adalah as-Sayyid al-'Alamah Abdullah bin Umar As-Syathiri. Kepada beliaulah Sayyid Abdullah Al-Haddad menimba ilmu syari’at di Rubat, Tarim. Karena rasa sayang seorang syekh kepada muridnya, beliau memanggil Sayyid Abdullah Al-Haddad dengan panggilan ayahnya, Mahfudz, dengan harapan agar Allah menjaganya dari segala keburukan dan sebagainya. Dan semasa hidupnya, tidak satu pun masalah dan penderitaan beliau alami kecuali Allah SWT selalu menjaganya.

Diantara masyayikh (guru-guru) beliau yang lain adalah: Sayyid al-'Alamah Ahmad bin Muhsin Al-Hadar, Sayyid al-'Alamah Muhammad bin Hadi As-Segaf, Sayyid ‘Alamah Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, Sayyid ‘Alamah Ali bin Muhammad bin Yahya, Syekh Ahmad Ba Shol’ah, Al-‘Arif Billah Sayyid ‘Alawi bin Abdullah bin Syihab, ‘Alamah Syekh ‘Audl Ba fadhl, Sayyid Muhammmad bin Hasan ‘Aidid, Sayyid ‘Alamah Ahmad bin Umar As-Syathiri dan masih banyak lagi masyayikh beliau yang telah mengukir ilmu-ilmu agama dan syari’at Islam di hati Sayyid Abdullah Al-Haddad yang nantinya sangat bermanfaat untuk banyak orang.

Perjalanan dan petualangan beliau dalam menuntut ilmu tidak hanya berhenti di Hadramaut saja, setelah beberapa waktu beliau diangkat menjadi qodhi (hakim) di Mukalla pada tahun 1946 H, beliau meneruskan perjalanan ilmiyahnya dalam bidang perhakiman di Universitas Khurthum fak. Syari’ah Sudan.

Setelah kelulusan, pada tahun 1363 H beliau kembali ke Mukalla dan menjadi seorang hakim (menurut sebagian cerita yang saya dengar, sebelum menjadi seorang qodhi beliau kembali ke kampung halaman, berkhidmah kepada guru beliau dengan menyiapkan dan membagi-bagi minuman kepada orang-orang yang hadir di majlis Gurunya, beliau menjadi qodhi setelah mendapat perintah dari Guru beliau untuk menyebarkan ilmu nabawy yang telah beliau pelajari), hingga semua orang merasakan keadilan, amanah, dan hikmah besar dari beliau. Keadaan ini terus berlanjut hingga pemerintah merubah sistem hukum (syariat Islam) dengan hukum ciptaan manusia.

Selepas menjabat seorang qodhi beliau mendirikan halakah keilmuan di beberapa masjid di Mukalla guna menyampaikan ilmu dan syari'at Islam. Di samping itu beliau selalu membuka pintu rumahnya untuk para penuntut ilmu dan orang-orang yang bertanya tentang masalah agama. Seakan-akan rumah beliau adalah sebuah pondok agama yang tak pernah sepi dari para santri yang menimba ilmu.

Melihat respon positif dari para masyarakat dalam menimba ilmu, akhirnya beliau bersama beberapa ulama di Hadramaut mendirikan beberapa kuliyyah (universitas) tarbiyah di Hadramaut, dimulai dari Universitas Al-Ahgaff Banat dan Universitas Hadramaut, Universitas And, Universitas Khoiriyah, dan sebagainya.

Beliau yang dianugerahi oleh Allah SWT sifat- sifat yang luhur. Mulai dari sifat ikhlas, sabar, tawadlu', zuhud, keberanian dalam mengatakan kebenaran, rasa solidaritas beliau yang amat tinggi, dan perhatian beliau terhadap maslahah muslimin, beliau mendapatkan perhatian dan simpati khusus dari para masyarakat, dan banyak orang yang telah merasakan manfaat dari ilmu beliau.

Hari-hari yang beliau lalui semasa hidupnya tak pernah lepas dari ilmu, baik menunutut ilmu atau menyampaikannya, di samping itu besar khidmad beliau kepada agama Islam, para muslimin, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan beliau. Pada Jum'at 13 Jumadil tahun 1417 H beliau kembali kepangkuan Yang Mahakuasa, Allahu Robbul 'Alamiin. Banyak di kalangan masyarakat yang merasa kehilangan sosok beliau yang sangat arif dan bijaksana, seorang penegak keadilan yang tak pernah takut pada apapun kecuali pada Allah.

Sampai pada saat ini kita juga bisa merasakan manfaat dari ilmu beliau melalui buku-buku karangan beliau yang begitu banyak, antara lain: 
1.Kitab As-sunnah wal Bid'ah
2.Rof'u Satr 'an Adillatil Qonun fil Fajr
3.Risalah fil Ba'I wa Syirou Dhahab
4.Risalatul Islam wa Zakat
5.Risalah fi Hukmi Mushofahatun Nisa', dan sebagainya.
Wallahu A'lam.

Profil diatas saya nukil dari www.himmahfm.com

http://hanifhabiby.blogspot.com/2014/08/profil-muassis-universitas-al-ahgaff.html?m=1

=====

Terus dukung dan ikuti perkembangan kami lewat akun media sosial Ahgaff Pos di;

Facebook: facebook.com/AhgaffPos
Telegram: t.me/ahgaffpos
Instagram: instagram.com/ahgaff.pos

Post a comment

0 Comments